Gemeenteraad stelt stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan De Compagnie vast

10 april 2024

Er zijn plannen om aan de Compagnie 1 in Zwaag 265 nieuwe woningen te bouwen. De Compagnie is het voormalige terrein van gevangenis De Glasbak.

De raad heeft dinsdag 9 april 2024 ingestemd met het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan. In deze plannen staat onder andere wat voor soort woningen er worden gebouwd en hoe die eruitzien in verhouding tot de omgeving.
Ook heeft de raad een amendement van aangenomen waarin is afgesproken dat 20 tot 30 procent van de 71 middeldure woningen aangeboden worden als huurwoning.

Kijk voor meer informatie op De Compagnie - Hoorn bouwt