Privacyverklaring Basisregistratie personen (BRP)

De gemeente Hoorn vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit doen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wat is de Basisregistratie Personen?

In de BRP staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. Alle overheidsinstanties gebruiken de BRP. Elke gemeente moet zorgen dat de juiste gegevens van haar inwoners hierin staan.

Welke persoonsgegevens staan in de BRP?

In de BRP staan uw:

 • naam
 • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • adres en vorige adressen
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gezinsleden en voogdij
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • datum overlijden

Wanneer gebruiken wij uw gegevens in de BRP?

Wij gebruiken uw gegevens in de BRP bijvoorbeeld als u een nieuw paspoort, een vergunning of zorg nodig hebt. De BRP zorgt ervoor dat we de juiste gegevens van u gebruiken. Alle belangrijke gebeurtenissen worden bijgehouden. Bijvoorbeeld wanneer u:

 • verhuist
 • trouwt of geregistreerd partnerschap aangaat
 • vaderschap of moederschap erkent
 • een kind hebt gekregen
 • gaat scheiden
 • uw naam wilt veranderen
 • de voogdij van uw kinderen verandert

U moet dit zo snel mogelijk bij ons aangeven. Als u verhuist naar een andere gemeente, verhuizen uw gegevens mee.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

De BRP is een beveiligd systeem. Medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te doen, kunnen bij uw gegevens. Onze medewerkers moeten uw gegevens geheim houden. Er wordt bijgehouden wie uw gegevens in de BRP bekijkt of verandert. Uw gegevens in de BRP blijven altijd bewaard.

U kunt geheimhouding van uw gegevens aanvragen. Meer hierover leest u op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens BRP.

Deelt de gemeente mijn gegevens in de BRP met anderen?

Ook andere organisaties mogen uw gegevens in de BRP gebruiken. Dit zijn organisaties met een publieke of maatschappelijke taak. Bijvoorbeeld andere gemeenten, ziekenhuizen en de Belastingdienst. Op de website van de Rijksoverheid staat welke organisaties welke gegevens uit de BRP krijgen.

De gemeente mag (en moet soms) gegevens delen met bepaalde organisaties. Deze organisaties krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben. De gemeente Hoorn heeft een Verordening BRP en een Reglement BRP. Hierin staat precies met welke organisaties de gemeente Hoorn uw gegevens deelt en waarom  .

Deze organisaties zijn verplicht om bij ons te melden als ze denken dat uw gegevens in de BRP niet juist zijn. Wij onderzoeken deze meldingen en nemen dan contact met u op.

Meer informatie over uw persoonsgegevens?

Op de pagina Privacyverklaring staat meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.