Sport- en cultuurstrippenkaart

De gratis sport- en cultuurstrippenkaart is er voor inwoners van de gemeente Hoorn met een laag inkomen. Met deze kaart kunt u het lidmaatschap van een sportvereniging of de entree van een culturele activiteit betalen. De strippen zijn niet inwisselbaar voor geld. Elk gezinslid mag een eigen kaart aanvragen. Er zijn verschillende kaarten voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen.   

Inkomensgrenzen voor de strippenkaart

Om in aanmerking te komen voor de strippenkaart gelden de volgende grenzen. Dit zijn netto bedragen inclusief vakantiegeld:

 • Alleenstaanden: inkomen € 1.130 en totaal vermogen is maximaal € 6.020  
 • Alleenstaande ouders: inkomen € 1.451 en totaal vermogen is maximaal € 12.040
 • Echtparen/samenwonenden: € 1.612 en totaal vermogen is maximaal € 12.040

Waar kan ik de kaart gebruiken?

Op de pagina Sport- en cultuurstrippenkaart, overzicht organisaties  staan alle verenigingen en organisaties waar u de strippen kunt gebruiken.

Stamkaart

Om de strippenkaart te gebruiken heeft u een stamkaart nodig.  Deze krijgt u bij de strippenkaart. Op de stamkaart staat uw naam en uw foto.

Hoe kan ik de kaart aanvragen?

De strippenkaart valt onder de bijzondere bijstand. U vraagt deze dan ook aan via het contactformulier van de bijzondere bijstand. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen op het stadhuis.

Hoe kan ik de strippenkaart afhalen?

Om de kaart af te halen maakt u een afspraak. Neem uw legitimatiebewijs en de afhaalstrook mee.

Heeft u in 2017 bijstand ontvangen?

Dan hoeft u de kaart niet eerst aan te vragen. U maakt dan meteen een afspraak om de kaart op te halen. Neem dan wel uw toekenningsbeschikking en legitimatiebewijs mee.

Aanvragen

Dit kan op 2 manieren:

1. Via het contactformulier Bijzondere bijstand

Aanvragen strippenkaart

2. Op het stadhuis

Maak afspraak

Afhalen

Strippenkaart en stamkaart

Neem mee naar uw afspraak:

 • Een legitimatiebewijs
 • De ophaalstrook (deze strook ontvangt u zodra uw aanvraag is toegekend)
 • Een pasfoto

Maak afspraak

Alleen de Strippenkaart

Heeft u al een stamkaart? Maak dan een afspraak voor het afhalen van de strippenkaart.
Neem mee naar uw afspraak:

 • Een legitimatiebewijs
 • De ophaalstrook (deze strook ontvangt u zodra uw aanvraag is toegekend)

Maak afspraak

Vraag en antwoord

1. Wat wordt verstaan onder inkomen?

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld) 
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf

2. Wat is een vermogen?

 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden

3. Kan ik voor elk lid van mijn gezin een strippenkaart krijgen?

Ja, als u recht heeft op een strippenkaart, krijgt u een kaart voor ieder inwonend gezinslid. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar krijgen een kaart. Als uw kind 18 jaar of ouder is kan het zelf een strippenkaart aanvragen.

4. Hoe lang is de strippenkaart geldig?

Elk jaar verstrekt de gemeente nieuwe strippenkaarten die geldig zijn voor 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

5. Kan ik met mijn strippenkaart een activiteit voor mijn kind van 17 jaar of jonger betalen?

Nee dat kan niet. U kunt ook niet met de strippenkaart van uw kind betalen voor uw eigen activiteiten.

6. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

Dit duurt maximaal 8 weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

7. Gelden de inkomensgrenzen ook voor inwoners die met pensioen zijn,  jonger dan 21 zijn of in een inrichting verblijven?

Nee, hier gelden andere grenzen voor. Neem contact op met de gemeente hiervoor.

8. Ik heb een hoger inkomen maar zit in een schuldsaneringstraject, mag ik ook een kaart aanvragen?

Ja dat mag.

9. Mijn organisatie wil graag (meer informatie over) deelnemen aan de Sport- en Cultuurstrippenkaart.

Neem hiervoor contact op met de gemeente via het contactformulier.