Veelgestelde vragen verkiezingen

1. Wanneer mag u stemmen?

Verkiezing Provinciale Staten

U mag stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen als u de Nederlandse nationaliteit heeft, 18 jaar of ouder bent, en woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Verkiezing Waterschap

U mag stemmen voor het algemeen bestuur van het waterschap als u de Nederlandse nationaliteit hebt of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie, 18 jaar of ouder bent, en woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt. U mag ook stemmen als u Niet-Nederlander bent en geen EU-burger, maar wel een geldige verblijfstitel heeft.

Verkiezing Europese Parlement

U mag stemmen voor de leden van het Europees Parlement als u de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie, en 18 jaar of ouder bent.

2. Wanneer ontvangt u uw stempas?

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

De stempassen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen worden 1 maart 2019 per post thuisbezorgd. De stempassen worden naar het adres gestuurd waar u op 4 februari 2019 staat ingeschreven.

Verkiezing Europese Parlement

De stempas voor het Europese parlement wordt uiterlijk op 9 mei 2019 per post thuisbezorgd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 9 april 2019 staat ingeschreven.

3. Waar kunt u stemmen?

Op de interactieve kaart staan alle stembureaus in Hoorn. U mag zelf kiezen bij welk stembureau u gaat stemmen. Op uw stempas staat het stembureau bij u in de buurt. De informatie van de digitale kaart is ook als tekst beschikbaar op de pagina Overzicht stembureaus.

Let op: Op twee locaties kunt u niet meer stemmen: Het Gouden Hoofd in Blokker en basisschool Socrates in Bangert en Oosterpolder. Er zijn drie nieuwe locaties waar u kunt stemmen: de Dorpskerk in Blokker, MFA De Kreek in Bangert en Oosterpolder en het museumstoomtramgebouw bij het station.

4. Kan iemand anders voor u stemmen?

Ja, dat kan. Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Degene die namens u stemt, moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Uw gemachtigde mag maximaal twee machtigingen (per verkiezing) aannemen. De gemachtigde moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Voor de Provinciale Statenverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in dezelfde provincie woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor de Waterschapsverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in hetzelfde waterschap woont en ook een stempas heeft ontvangen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. U mag iemand machtigen tot en met 20 maart 2019.

Verkiezing Europese Parlement

Voor de Europese parlementsverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in Nederland woont en ook een stempas heeft ontvangen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.  U mag iemand machtigen tot en met 23 mei 2019.

5. Bent u voor langere tijd in het buitenland?

Heeft u niet de mogelijkheid om via uw stempas iemand te machtigen? Dan kunt u iemand anders een schriftelijke volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de gemeente. Voor dit verzoekschrift is een formulier (pdf, 155 kB) beschikbaar. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.