Woo-verzoek

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wat is een Woo-verzoek?

U kunt een verzoek doen bij de gemeente om informatie openbaar te maken. Dat kan via een Woo-verzoek. Een Woo-verzoek kan uitsluitend gaan over informatie die al is vastgelegd in bestaande documenten. U kunt schriftelijk een Woo-verzoek doen. Dit kan per brief of online.

Woo-verzoek indienen

Reactietermijn

Na 4 weken neemt de gemeente een beslissing. Als het nodig is, kan de gemeente de termijn met 2 weken verlengen. Dit krijgt u schriftelijk te horen. Na 4 weken hoort u of de gemeente besloten heeft u de informatie te geven.

1. Wanneer geeft de gemeente geen informatie?

De gemeente Hoorn geeft geen informatie over:

  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven 
  • persoonlijke gegevens 

Voor andere informatie geldt dat er soms een belangenafweging plaatsvindt of informatie openbaar gemaakt kan worden of niet.

2. Aan wie kan ik een Woo-verzoek richten?

U moet een Woo-verzoek richten aan een bestuursorgaan. De bestuursorganen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en wethouders
  • de burgemeester

Er zijn instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werken. Binnen de instantie kunt u doorverwezen worden naar de juiste persoon of afdeling die over uw verzoek gaat.

3. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

U kunt bezwaar indienen. Meer informatie vindt u bij Bezwaar maken.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.