Woo-verzoek

Via een Woo-verzoek vraagt u aan de gemeente om informatie in documenten openbaar te maken. Dit gaat alleen over documenten die al bestaan.

Woo-verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen of per mail. Stuur uw mail naar gemeente@hoorn.nl of stuur uw brief naar:

Gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR Hoorn

Reactietermijn

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal 2 weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Vraag stellen

De woo-coördinator helpt u bij vragen over waar informatie te vinden is. Ook helpt de woo-coördinator bij vragen over de beschikbaarheid van informatie. Heeft u vragen? Neem contact op via het contactformulier.

Bent u op zoek naar algemene informatie over de gemeente Hoorn? Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel bomen er in de gemeente staan? Of hoeveel inwoners de gemeente heeft? Stel dan uw vraag via het contactformulier

Bellen

 

U kunt ons ook bellen op 0229 252200 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Wij proberen altijd binnen twee werkdagen te reageren op uw vraag.

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet heeft als doel om de overheid transparanter te maken.

1. Wanneer geeft de gemeente geen informatie?

De gemeente Hoorn geeft geen informatie over:

  • vertrouwelijke gegevens van bedrijven 
  • persoonlijke gegevens 

Voor andere informatie geldt dat er soms een belangenafweging plaatsvindt of informatie openbaar gemaakt kan worden of niet.

2. Aan wie kan ik een Woo-verzoek richten?

U moet een Woo-verzoek richten aan een bestuursorgaan. De bestuursorganen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en wethouders
  • de burgemeester

Er zijn instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werken. Binnen de instantie kunt u doorverwezen worden naar de juiste persoon of afdeling die over uw verzoek gaat.

3. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

U kunt bezwaar indienen. Meer informatie vindt u bij Bezwaar maken.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.