Milieuvergunning

Als u een bedrijf begint, kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu nodig heeft.

Controle en aanvragen

Soms is het voldoende om een melding te doen. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of dat u melding moet doen. U kunt meteen een melding maken of een vergunning aanvragen.

Kosten

Het maken van een melding is gratis. De kosten voor de omgevingsvergunning hangen af van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft.

Meer informatie

Meer informatie over een milieuvergunning vindt u op de website van de RUD-NHN.

Aanpassing bedrijf

Als u iets aan de bedrijfsvoering verandert, moet u dat bij de gemeente melden. De gemeente kijkt naar de aard en omvang van de verandering. Soms is het nodig om nieuwe voorwaarden op te stellen en moet u een nieuwe milieuvergunning aanvragen.