Redenen voor urgentie

Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld:

Woonprobleem door medische redenen

U kunt niet meer in uw woning blijven wonen door uw medische problemen. Bijvoorbeeld omdat u geen trap meer kunt lopen. Doe bij uw aanvraag een brief van een medisch deskundige, arts of specialist waarin hij aangeeft wat uw medische problemen zijn. Deze brief mag niet van de huisarts of een verpleegkundige zijn.

Woonprobleem door sociale problemen

Een sociaal probleem is bijvoorbeeld huiselijk geweld. Doe bij uw aanvraag een brief van de erkende hulpverlenende instantie waar u in behandeling bent. Als u een proces-verbaal heeft van de politie voegt u deze ook toe. Woont u in Hoorn? Neem dan ook contact op met 1.Hoorn.

Woonprobleem door relationele reden

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat kunt u alleen urgentie krijgen als uw kind(eren) jonger dan 23 jaar bij u gaat wonen. Dit betekent dat uw adres als hoofdverblijf bij de gemeente is aangegeven. Ook moet er een reden zijn waarom u niet in uw huidige woning kan blijven wonen.

Bent u (mede)huurder van de sociale huurwoning en blijven de kinderen bij u? 

Dan moet u de woning opeisen. Als u vrijwillig afstand doet van de woning krijgt u geen urgentie. Is het niet mogelijk om de huurwoning op te eisen, voeg dan een brief toe van een erkende hulpverlenende instantie die dit voor u onderbouwt. 

Bijlagen bij urgentie aanvraag relationele reden

 • Een officieel en door beide partijen ondertekend ouderschapsplan, opgemaakt door een mediator, advocaat of notaris. 
 • Inkomensgegevens. 
 • Eventueel een onderbouwing van een erkende hulpverlenende instantie.
 • Een kopie van het huurcontract (bij een huurwoning).
 • Alleen bij een echtscheiding: 
  • Een echtscheidingsconvenant waarin de financiële gegevens over de woning staan. 
  • Bewijs dat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank.
 • Alleen bij verbreken samenlevingsovereenkomst (u heeft minimaal 2 jaar samengewoond):
  • Samenlevingsovereenkomst. 
  • Ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.
  • Financiële gegevens m.b.t. de koopwoning, zoals de waarde van de woning, de maandelijkse lasten en de hoogte van de hypotheek op dat moment.

Woonprobleem door financiële omstandigheden

U kunt uw woning niet meer betalen door een grote daling van uw inkomen. Dit is buiten uw eigen schuld om ontstaan. Voeg bij uw aanvraag documenten toe waarin staat dat uw inkomen is gedaald. Denk aan bankafschriften en een overzicht van inkomsten, uitgaven en overige schulden. Voeg ook documenten toe waarin staat dat u niet meer in uw huis mag blijven wonen.

Was de huur altijd al te hoog voor uw inkomen? Dan kunt u geen urgentie aanvragen.

Mantelzorg

De ontvanger en gever van de mantelzorg willen dichter bij elkaar wonen. De voorwaarde dat u minimaal 1 jaar in Westfriesland woont is niet van toepassing. Bij de aanvraag voegt u een verslag van het keukentafelgesprek met de wmo-consulent toe. In dit verslag staat:

 • Wie de mantelzorg geeft.
 • Startdatum van de mantelzorg.
 • Welke werkzaamheden er worden gedaan.
 • Het aantal uur per dag of week.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Aanvragen urgentie huurwoning

De urgentie voor een huurwoning vraagt u aan via de pagina Urgentie aanvragen.

1. Wat zijn de voorwaarden voor de verklaring van een deskundige?

Een verklaring van een deskundige voor een urgentie op medische of sociale gronden moet op briefpapier van de instantie gemaakt zijn. De verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn.

2. Is achterstallig onderhoud een reden voor urgentie?

Nee. Dit moet u bij de verhuurder melden. Zij moeten dit oplossen. Wordt dit niet of niet goed gedaan dan kunt u een klacht indienen bij de huurcommissie.

3. Ik sta al 8 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende, kan ik ook urgentie aanvragen?

Neem eerst contact op met de secretaris van de urgentie commissie.

4. Ik heb al eens een woning geweigerd, kan ik nog urgentie aanvragen?

Neem eerst contact op met de secretaris van de urgentie commissie.

5. Mijn woning is te groot of te klein, kan ik urgentie krijgen voor een andere woning?

Nee dat kan niet.

6. Ik kan de tuin niet meer onderhouden, kan ik urgentie krijgen voor een ander huis?

Nee dat kan niet.

7. Ik heb een slechte relatie met mijn kind of ouders, kan ik urgentie krijgen?

Nee dat kan niet.

8. Ik ben zwanger en wil graag een eigen huis, kan ik urgentie krijgen?

Nee dat kan niet.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.