Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning heeft u nodig als u iets aan uw omgeving wilt veranderen. Bijvoorbeeld een boom kappen, een uitrit aanleggen of uw woning verbouwen.

Check het omgevingsloket

Soms heeft u geen vergunning nodig, maar is het voldoende melding te doen van uw bouwplannen. Met de vergunningscheck op het Omgevingsloket kunt u zien welke situatie voor u geldt. Zowel inwoners als ondernemers kunnen er terecht.

Voorwaarden

Als u gaat bouwen, krijgt u te maken met de volgende zaken:

Bouwbesluit

U moet zich houden aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan welke bouwtechnische eisen gelden voor een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. 

Bestemmingsplan

Uw plannen moeten binnen het bestemmingsplan passen. Dat geldt ook voor sommige vergunningvrije bouwwerken. Bij de gemeente kunt u nagaan of dit nodig is en of uw plan voldoet. Als uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan voldoet, kunt u proberen een vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan te krijgen. 

Welstandseisen

Als uw vergunningvrije bouwwerk erg in strijd is met de welstandseisen, kan de gemeente u verplichten rekening te houden met de welstandseisen. Lees meer over deze eisen in de welstandsnota van de gemeente.

Archeologie

Als u de bodem verstoort, krijgt u mogelijk te maken met de archeologie. Kijk voor meer informatie op www.archeologiewestfriesland.nl.

Burenrecht

Bij iedere verbouwing gelden de regels van het burenrecht. Die gelden altijd, of u nu wel of geen vergunning nodig heeft. Leesbare uitleg van het burenrecht vindt u op de website van de Vereniging Eigen Huis.

Kosten

Vaak zijn er meerdere vergunningen nodig, bijvoorbeeld voor slopen, bouwen en boom kappen. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn daarom afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een vergunning nodig heeft en van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening.

Aanvragen

Schetsplan

Voordat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, kunt u bij de gemeente een schetsplan indienen. Daarmee vraagt u advies over de haalbaarheid van uw plan. Het indienen van een schetsplan kost geld, maar mogelijk bespaart u ook onnodige kosten.

Vooroverleg

Twijfelt u of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of is uw project complex? Maak dan een afspraak voor een gratis vooroverleg met adviseurs van de gemeente. Zij kunnen u uitleg geven over de procedure en welke gegevens u moet geven om een volledige aanvraag te doen.

Aanvraag

U doet de aanvraag bij de gemeente via het Omgevingsloket. 

  1. Ga naar de website van het Omgevingsloket. U kunt de aanvraag online doen met DigiD. Bedrijven gebruiken bij de aanvraag eHerkenning.
  2. De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en controleert of de aanvraag compleet is. Als er nog stukken ontbreken krijgt u bericht. Ook publiceert de gemeente uw aanvraag in ‘West-Friesland op zondag’.
  3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en controleert of deze aan alle wettelijke eisen voldoet. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (denk aan brandveiligheid en ventilatie).
  4. De gemeente laat u voor een reguliere aanvraag binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De gemeente publiceert het besluit in ‘West-Friesland op zondag’.
  5. Na het besluit hebben belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Uw vergunning is definitief als er geen bezwaren binnenkomen.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Hoe lang duurt het voor ik antwoord krijg?

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om veel voorkomende aanvragen. Bij bijzondere situaties beslist de gemeente binnen 26 weken.

2. Kan het ook sneller dan 8 weken?

Er zijn twee manieren voor een versnelde afhandeling. De eerste is de flitsvergunning. Die is mogelijk bij een aantal veel voorkomende aanvragen. De gemeente beslist dan binnen 5 werkdagen.
Ook een burenakkoord kan soms voor een versnelde afhandeling zorgen. U bespreekt uw plannen dan eerst met uw buren. Een burenakkoord kan handig zijn als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan.

3. Wat is vergunningvrij bouwen?

Soms heeft u geen vergunning nodig voor uw bouwplannen. Maar houd er rekening mee dat u voor andere activiteiten wel een vergunning nodig heeft. Zoals voor het kappen van een boom.

4. Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Een bodemonderzoek kan nodig zijn om vast te stellen of de bodemkwaliteit geschikt is voor wat u wilt bouwen. U kunt zelf informatie over uw grond opvragen via de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Het is altijd raadzaam om na te gaan wat er bekend is over de bodemkwaliteit. Ook als het niet verplicht is. Bijvoorbeeld over vervuiling op de plek waar u wilt bouwen. Daarmee voorkomt u dat u per ongeluk bouwt op vervuilde grond.

5. Ik ben al begonnen met bouwen, maar ik heb nog geen vergunning (aangevraagd). Wat nu?

In dit geval moet u de bouwwerkzaamheden stopzetten en alsnog een vergunning aanvragen. Pas wanneer de u de vergunning heeft gekregen, kunt u verder gaan met bouwen.