Sportonderscheidingen

Sportonderscheidingen

Beschrijving

Sporters in Hoorn kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke sportpenning of oorkonde. Sporters in één van de Westfriese gemeenten kunnen een plaatsje krijgen op de Wall of Fame (een visueel blijvende herinnering aan de sportprestatie).
De gemeente Hoorn reikt deze uit bij het behalen van een Nederlands, Europees, Wereld of Olympisch Kampioenschap.

Welke sportonderscheidingen zijn er?

 • Oorkonde
 • Sportpenning
 • Wall of Fame

In onderstaand overzicht staat wanneer men voor een sport- of erepenning in aanmerking komt.

1e keer 2e keer 3e keer 4e keer
Behaalde
prestatie
op het:
1e
plaats
2e / 3e
plaats
1e
plaats
1e
plaats

1e
plaats

N.K. Brons Zilver Goud Erepenning
E.K Zilver Brons Goud Erepenning
W.K. Goud

2e Zilver
3e Brons

Erepenning
Olympische
Spelen

Koninklijke
onderscheiding

2e Zilver
3e Brons

Uiteraard zijn nog meer situaties mogelijk (bijvoorbeeld eerste keer eerste plaats en tweede keer derde plaats). In dat geval moet maatwerk geleverd worden. Wanneer de erepenning (en eventuele Koninklijke onderscheiding) al toegekend zijn en men behaalt nog een keer een sportprijs, levert de gemeente maatwerk (bijvoorbeeld Wall of Fame, huldiging, ererit, cadeau).

Voorwaarden

De richtlijnen zijn:

Oorkonde (t/m 17 jaar)

 • de sporter woont in de gemeente Hoorn
 • het team is lid van een sportvereniging uit Hoorn
 • de sporter moet uitkomen in de jeugdcategorie van een sportorganisatie, aangesloten bij het NOC*NSF
 • het moet gaan om een Nederlands- Europees- Wereld- en/of Olympisch Kampioenschap

Sportpenning (vanaf 18 jaar)

 • de sporter woont in de gemeente Hoorn
 • het team is lid van een sportvereniging uit Hoorn
 • de sporter moet uitkomen in de seniorencategorie van een sportorganisatie, aangesloten bij het NOC*NSF
 • als de te onderscheiden persoon voor zijn behaalde prestatie al een Koninklijke onderscheiding of een andere gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen, dan krijgt hij/zij geen sportpenning van Hoorn

Wall of Fame  (Kunstijsbaan De Westfries)

 • bedoeld voor de sporter die in een West-Friese gemeente staat ingeschreven of het team dat lid is van een sportvereniging uit één van de West-Friese gemeenten
 • de Wall of Fame is een extra middel om de waardering van een aansprekende sportprestatie op wereldniveau tot uiting te brengen
 • beoordeling van een verzoek vindt plaats door het college van de gemeente Hoorn
 • plaatsing kan geschieden op basis van enkel subjectieve indicatoren. Het is dus geen automatisme om een plaats op de Wall of Fame te krijgen
 • de sporter of het team moet worden voorgedragen en uit deze voordracht moet blijken dat de kosten volledig door een van de West-Friese gemeenten gedragen worden

Procedure

Iedereen kan een aanvraag voor een sportpenning of oorkonde indienen.

 • In de aanvraag moet in ieder geval ingevuld worden:
  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de voorgestelde persoon
  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager
  • Aanleiding tot indiening van de aanvraag
  • Beoogde uitreikingdatum met toelichting
  • Suggestie voor een korte inscriptie op de sportpenning
 • De aanvraag moet minimaal zes weken voor de beoogde uitreikingsdatum zijn ingediend
 • De medewerker van bureau Wonen, Economie en Leisure neemt zo spoedig mogelijk contact op met de aanvrager 
 • Op de achterzijde van de sportpenning wordt een korte inscriptie gegraveerd.

Aanvraagformulier voor een Sportpenning of Oorkonde

 

Vraag en antwoord

Voor welke sportonderscheiding komt een sporter in aanmerking?

Dit hangt af van de prestatie en/of de sporter al eerder een onderscheiding heeft ontvangen.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen.

Aanvragen

Wall of Fame

U kunt een aanvraag mailen naar gemeente@hoorn.nl of bellen naar het Klantencontactcentrum (KCC) 0229 252200. 

Oorkonde of Sportpenning

Een aanvraag doet u online via onderstaande link. Het formulier moet minimaal 6 weken voor de beoogde uitreikingsdatum binnen zijn.

Ik wil dit online regelen (deze link wordt in een nieuw venster geopend)