Aanvalsplan brandbeheersing

Een aanvalsplan brandbeheersing wordt door de brandweer opgesteld. Als groot bedrijf of inrichting bent u verplicht dit te laten doen. Door deze kaart kan de brandweer effectief hulp bieden bij calamiteiten.

Aanvalsplan

Bij een aanvalsplan brengt de brandweer de inrichting in kaart. Ze letten onder meer op de plaatsing van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren.

Rampenbestrijdingsplan

Bij risicovolle bedrijven en inrichtingen (bijvoorbeeld industrieën en ziekenhuizen) maakt de brandweer een zeer uitgebreid aanvalsplan. Dit heet een rampenbestrijdingsplan.

Aanvragen

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De gemeente geeft aan welke informatie u bij de aanvraag nodig heeft. In ieder geval heeft u nodig:

  • het bouwplan
  • de plattegrond van de inrichting (met alle verdiepingen)
  • de bouwvergunning (voor zover verstrekt)
  • een gebruiksvergunning (voor zover verstrekt)