Bewonersoverleggen: de ogen en oren van de wijk

‘Je kunt echt iets veranderen in de wijk waar je woont,’ stelt Gonda de Vries van Bewonersoverleg Venenlaankwartier. Als voorbeeld noemt ze de nabijgelegen Lidl supermarkt: die kwam in de wijk omdat zij en voorzitter Jacqueline van Hoorn zich er hard voor maakten. Ook voorzitter Fred Snel, voorzitter bewonersoverleg Hoorn-Noord, roept buurtbewoners op om zich weer aan te sluiten bij de bewonersoverleggen. ‘Door corona is het stilgevallen, maar samen maken we het hier beter.’

‘Bewonersoverleggen zijn de ogen en de oren van de wijk,’ stelt programmanager Jeroen van der Putten, de opvolger van Regita van Baar. ‘Als ambtenaar van de gemeente weet je niet alles wat er speelt en juist bij deze overleggen komen de zaken op tafel die ertoe doen.’ Jeroen benadrukt dat de bewonersoverleggen los staan van de gemeente. ‘We zijn er dan ook niet elke keer bij, soms komen we wel bij actuele onderwerpen een toelichting geven. Wijkcoördinator Ton Schuitemaker heeft maandelijks overleg met de voorzitters van Bewonersoverleg Venenlaankwartier en van Hoorn-Noord. En die voorzitters hebben ook een wekelijks spreekuur waar mensen binnen kunnen lopen. Natuurlijk hoeft dat niet over gemeentelijke onderwerpen te gaan, maar als dat wel zo is, werken de voorzitters als doorgeefluik. Zo zijn we snel op de hoogte van wat er speelt en kun je met elkaar kijken wat er mogelijk is.’

Van links naar rechts Fred Snel, Gonda de Vries, Jeroen van der Putten en Ton Schuitemaker.

Van links naar rechts op de foto: Fred Snel, Gonda de Vries, Jeroen van der Putten en Ton Schuitemaker

Kiezen voor de wijk

Zowel Jeroen als Ton zijn blij met de betrokkenheid van de bewoners. Ton: ‘Zeker bij grote veranderingen zoals nieuwe woningbouw en het vervangen van het riool. Als je opnieuw straten gaat inrichten bijvoorbeeld, is de samenwerking tussen bewoners en de gemeente onmisbaar. Het is niet zo dat de gemeente alles maar bepaalt: met elkaar kies je wat het beste is voor de wijk. Maar het gaat ook over kleinere zaken die bij het bewonersoverleg of in de spreekuren makkelijker op tafel kunnen komen. Als je hier woont en leeft, weet je wat er wel en niet nodig is. Daar kunnen we dan weer samen mee aan de slag. Uiteraard binnen de mogelijkheden: soms botsen namelijk de wijkbelangen met belangen van de stad of de besluiten die genomen zijn door de gemeenteraad.’

Doorgeefluik

‘Natuurlijk kun je niet alles naar ieders zin maken,’ zegt Jeroen, ‘maar daar is dan een reden voor: de input van de bewonersoverleggen wordt wel altijd serieus genomen. En als iets niet kan, kun je uitleg geven. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, zorg je voor begrip en vertrouwen in elkaar.’ Gonda knikt. Ze maakt al 25 jaar onderdeel uit van het Bewonersoverleg en weet dat met een stevig statement veel bereikt kan worden. ‘Sommigen mensen zeggen: ‘De gemeente doet toch niks’, maar dat is niet mijn ervaring. Het Bewonersoverleg werkt echt als vraagbaak, er komen hier knelpunten op tafel die we verzamelen en doorgeven. Ook geven wij weer informatie door aan de wijkbewoners. We vergaderen vier keer per jaar. Overigens alleen als er echt iets op de agenda staat: we vergaderen niet om het vergaderen zelf.’ Er zijn onderwerpen genoeg, benadrukt ze. ‘Van nieuwe stoepjes tot festivals, en van parkeren in de wijk tijdens werkzaamheden tot presentaties van De Omring.’

Bomen op de dijk

‘Jullie zijn soms ook het geheugen van de wijk,’ zegt Ton, ‘zoals laatst met de bomen op de dijk.’ ‘Inderdaad,’ beaamt Gonda. ‘Met het Hoogheemraadschap waren jaren geleden afspraken gemaakt over het herplaatsen van de bomen op de dijk na de dijkversterkingswerkzaamheden. Dat hadden wij op papier staan, maar dat werd ter discussie gesteld. Samen met de gemeente konden we ons daar hard voor maken bij het Hoogheemraadschap. Samen sta je sterk, dat is goed gekomen. Nu de eendenhuisjes in het water naast de Draafsingel nog,’ lacht ze. ‘Daar staan er nu twee en zijn er ons zeven toegezegd door de vorige wethouder.’

Evaluatie Outdoor Stereo

Over Gonda’s beweegreden om zich in te zetten voor het Bewonersoverleg kan ze kort zijn: ‘Ik vind het belangrijk dat de wijk leefbaar en sociaal blijft.’ Jeroen hoopt daarom ook dat de bewonersoverleggen weer volop bezocht gaan worden. ‘Vorig jaar zijn we met elkaar in gesprek gegaan: hoe kunnen we na corona de bewonersoverleggen weer nieuw leven inblazen? Als gemeente kun je niet de hele tijd in de wijk zijn, maar via de bewonersoverleggen haal je belangrijke informatie op. Je moet het met elkaar doen. Inloopspreekuren - zoals die van Pim Broersen in Praethuys ‘t Slot voor de vernieuwing van de riolering- zijn belangrijk voor het directe contact van gemeente met wijkbewoners, maar het mooie van de bewonersoverleggen is dat je echt met elkaar in gesprek kunt gaan.’ Ton knikt en vult aan: ‘De evaluatie van Outdoor Stereo is een goed voorbeeld. Met elkaar hebben we gekeken wat er goed ging en wat er beter kan. Dat kun je de volgende keer inzetten.’

Eerste overleg na corona

Ook Fred Snel heeft een stevige staat van dienst bij de bewonersoverleggen, maar dan in Hoorn-Noord. De laatste tien jaar zelfs als voorzitter. ‘Hoorn-Noord is de meest gemengde wijk van Hoorn,’ vertelt hij, ‘maar ook de rustigste wijk. De betrokkenheid bij de bewonersoverleggen was hier altijd heel groot: we hebben met wel 100 mensen aan tafel gezeten. Door corona is dat weggevallen, bij elkaar komen was niet meer mogelijk. Nu hebben we in maart weer een bewonersoverleg in Hoorn-Noord. Ik hoop dat we dan weer met een goede club bij elkaar kunnen komen.’

Zaken die de hele wijk raken

Fred benadrukt dat samen voor de wijk gaan belangrijk is. ‘Juist omdat we in Hoorn-Noord met veel nationaliteiten zijn: voor je het weet leef je langs elkaar heen. Momenteel lopen er in Hoorn-Noord ook zaken die de hele buurt raken, zoals het idee om in de groenstrook tussen de Goudsmidsstraat en de Provincialeweg woningen te bouwen.’ Ook de voorgenomen sloop- en nieuwbouw van Intermaris houdt de gemoederen in de wijk aardig bezig, vult Jeroen aan: ‘De bewonersoverleggen kunnen hierin een grote rol spelen omdat je hier de krachten bundelt en de gemeente al betrokken is. Als je voor elk onderwerp een aparte actiegroep gaat oprichten, schiet je vaak je doel voorbij. Hier bereik je elkaar en samen bereik je iets voor de wijk.’

De komst van de Lidl

Als voorbeeld geeft Gonda de komst van de Lidl in de wijk. ‘De plannen voor de supermarkt werden afgeblazen toen jaren geleden de woningbouwplannen opgeschort werden. Het enige dat in de wijk werd gemist was een supermarkt, vanwege het verdwijnen van de bakker, de slager en alle andere winkeltjes. Jacqueline en ik zijn toen met de managers van de Lidl in gesprek gegaan, gewoon bij Jacqueline thuis. Na ons verzoek om een noodwinkel, zijn zij in gesprek gegaan met de gemeente. Daardoor is de winkel toch gebouwd, en die is inmiddels al vier keer uitgebreid. Je kunt misschien niet alles voor elkaar krijgen met praten, maar we zijn heel vasthoudend. En doordat we in de bewonersoverleggen goed contact hebben met de gemeente, krijg je zaken in beweging. Niet alles kan,’ zegt ook Gonda, ‘maar dan krijg je een heldere uitleg. En een nee accepteren we niet altijd: we proberen van die nee soms toch een ja te maken. En soms lukt dat.’

Jeroen stelt dat de gemeente alleen de wijsheid nu eenmaal niet in pacht heeft. ‘In het wijkprogramma staat dat we naar een toekomstbestendige wijk willen, maar voor de concrete uitwerking daarvan hebben we elkaar nodig. Wat willen we bereiken en hoe komen we daar? Er is begrip en vertrouwen nodig om gezamenlijk die puzzel zo goed mogelijk te leggen. Daar werken we aan want dan gaat het een stuk sneller en beter.’

Meer informatie

  • Fred Snel van Bewonersoverleg Hoorn-Noord zit elke dinsdagochtend van 10.00 - 11.30 uur in De Zaagtand. De eerstvolgende gezamenlijke bijeenkomst is in maart 2024.
  • Bewonersoverleg Venenlaankwartier houdt spreekuur op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in Praethuys ‘t Slot. Eerstvolgende grote bijeenkomst is 24 januari.