Openbaar groen krijgt opfrisbeurt

Openbaar groen krijgt opfrisbeurt

Herstart omvormen openbaar groen in Risdam-Noord 

 

Na een onderbreking in de zomerperiode, gaat de gemeente Hoorn verder met de omvorming van openbaar groen.

In september 2015 kondigde de gemeente aan om een deel van het openbare groen om te vormen, om te besparen in de kosten van onderhoud. Dit was tegelijkertijd een goed moment om oud en verruigd plantsoen op te frissen. Met minder kosten blijft het openbaar groen dan overzichtelijk, aantrekkelijk en beter te onderhouden.

Hoe gaat dit nu verder?

Het is de bedoeling dat deze winter wordt afgerond wat nog op het programma stond. Het meeste groen op de industrieterreinen is inmiddels aangepast.
Nu komt het groen in de wijken aan de beurt. Vanaf 2015 hebben meer dan 100 inwoners gereageerd op de omvormplannen. In veel gevallen zijn de plannen daarop gewijzigd. De afspraken die hierover met inwoners zijn gemaakt, worden in ieder geval uitgevoerd. Daarna volgt de rest van het om te vormen groen:

1. Risdam-Noord
2. Risdam-Zuid/Nieuwe steen
3. Kersenboogerd
4. Blokker en Zwaag
5. Venenenlaankwartier/Binnenstad
6. Hoorn-Noord/ Grote Waal

Het zwaartepunt ligt bij de eerste drie wijken.  

Hoe heeft u invloed op de plannen?

Over het nog om te vormen groen, gaat de gemeente in gesprek met de omwonenden via bijeenkomsten in de wijk. Het gaat per bijeenkomst dan steeds om een klein gedeelte van de wijk. In principe heeft de gemeente al bedacht wat er terug komt voor het te rooien plantsoen. Maar bewoners die daarover andere gedachten hebben, zijn welkom om dat te komen bespreken tijdens deze bijeenkomsten. Ook de mogelijkheid om openbaar groen te adopteren, komt daarbij aan de orde.

Wie krijgt een uitnodiging?

De gemeente stuurt een uitnodiging aan inwoners, die nabij een stukje groen wonen dat wordt omgevormd. Risdam-Noord is de eerste wijk waar deze bijeenkomsten vanaf januari 2017 plaatsvinden. Wilt u weten of het groen bij u in de buurt wordt heringericht? Kijk dan op de overzichtstekening van Risdam-Noord.

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over het kopen, huren en het individueel of met een groep adopteren van stukjes groen