Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Maak het ontstoppingsputje open zodat u kunt zien waar de ontstopping is ontstaan. Uw riolering bestaat uit een gemeentelijk deel en een eigen deel. Als het ontstoppingsputje leeg is, dan is uw eigen installatie verstopt. In dat geval moet u het probleem op eigen kosten verhelpen. Schakel in dat geval een erkende en betrouwbare loodgieter in. Als u een huurwoning heeft, neemt u contact op met de verhuurder.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk?

Als de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool zit, kan het voorkomen dat de gemeente aansprakelijk is voor de verstopping. Dit is het geval als de verstopping is ontstaan door bijvoorbeeld een verzakking of groei van boomwortels.

Verstopping doorgeven

Een verstopping geeft u door via de melding openbare ruimte.

Melding maken

In dringende gevallen buiten kantooruren belt u naar de politie via 0900 88 44. 

Verkeerd rioolgebruik

Als er sprake is van verkeerd rioolgebruik, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Ook als de verstopping dan in het gemeentelijk deel van het riool zit. Dit kan voorkomen als u luiers, frituurvet, maandverband, textiel of vochtige doekjes door het toilet spoelt. Let ook op met wat u door de gootsteen spoelt. Meer informatie vindt u op www.milieucentraal.nl.

Als de verstopping in de riolering van de gemeente zit, kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.

Het ontstoppingsputje bevindt zich meestal nabij de erfgrens. Als het ontstoppingsputje zich op gemeentegrond bevindt, moet er bij de gemeente toestemming worden gevraagd om dit putje vrij te graven.

De exacte plek van het ontstoppingsputje staat op de bouwtekening waarop alle leidingen staan aangegeven. U kunt een riooltekening opvragen via rioleringenwegen@hoorn.nl. De gemeente heeft niet van alle woningen een riooltekening.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.