Sport- en cultuurstrippenkaart

De sport- en cultuurstrippenkaart is er voor inwoners met een laag inkomen. Met de kaart kunnen zij het lidmaatschap of de entree voor een sport of culturele activiteit betalen.

Aangesloten organisaties

U kunt de strippenkaart besteden bij veel verschillende organisaties, verenigingen en clubs in Hoorn. Welke organisaties meedoen vindt u op de pagina met organisaties.

Stamkaart

Bij de strippenkaart krijgt u een stamkaart. Dit is een kaart met daarop uw naam en foto. Deze heeft u nodig om met de strippen te kunnen betalen. De strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Voorwaarden

U kunt een sport- en cultuurstrippenkaart krijgen als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel. 
 • U woont in Hoorn. 
 • U heeft een laag inkomen (zie hieronder de inkomensgrenzen). 
 • U heeft een vermogen dat lager is dan €12.040 (alleenstaande ouders en echtparen/ samenwonenden) of €6.020(alleenstaanden).

Inkomensgrenzen

Deze grenzen gelden voor mensen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 • € 1.130 voor alleenstaanden  
 • € 1.451 voor alleenstaande ouders 
 • € 1.612 voor echtparen/samenwonenden

Er gelden andere inkomensgrenzen voor jongmeerderjarigen, pensioengerechtigden en personen die verblijven in een inrichting.

Heeft u een hoger inkomen maar zit u in een schuldsaneringstraject? Dan komt u ook in aanmerking voor een strippenkaart.

Kosten

De sport- en cultuurstrippenkaart is gratis.

Aanvragen

Aanvragen: online of in stadhuis

De strippenkaart is een vorm van bijzondere bijstand. Om de strippenkaart aan te vragen, vult u het contactformulier bijzondere bijstand in. De gemeente neemt binnen 5 dagen contact met u op.

Als u in 2017 bijstand kreeg, kunt u meteen een afspraak maken om de strippenkaarten af te halen. Neem in dat geval bij de afspraak uw toekenningsbeschikking en legitimatiebewijs mee.

Contactformulier

Het is ook mogelijk om een afspraak voor de aanvraag te maken en langs te komen op het stadhuis.

Afspraak maken     

Afhalen strippenkaart

Als uw aanvraag toegekend is, kunt u een afspraak maken om de strippenkaart op te halen. Voor deze afspraak neemt u de volgende zaken mee:

 • Een legitimatiebewijs
 • De ophaalstrook (deze strook ontvangt u zodra uw aanvraag is toegekend)

Afhaalafspraak

Afhalen strippenkaart en stamkaart

Om de strippenkaart te gebruiken, heeft u een stamkaart nodig. Dit is een kaart met daarop uw naam en foto. Heeft u deze stamkaart nog niet? Maak dan een afspraak om de strippenkaart samen met een stamkaart op te halen. Voor deze afspraak neemt u de volgende zaken mee:

 • Een legitimatiebewijs
 • De ophaalstrook (deze strook ontvangt u zodra uw aanvraag is toegekend)
 • Een pasfoto

Afhalen strippen + stamkaart

Vraag en antwoord

1. Wat wordt verstaan onder inkomen?

 • loon uit werk (inclusief vakantiegeld) 
 • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
 • alimentatie
 • winst uit een eigen bedrijf

2. Wat wordt verstaan onder vermogen?

 • bezittingen (zoals huis, auto, sieraden, geld)
 • saldo bankrekeningen
 • levensverzekeringen
 • schulden

3. Kan ik voor elk lid van mijn gezin een strippenkaart krijgen?

Ja, als u recht heeft op een strippenkaart, krijgt u een kaart voor ieder inwonend gezinslid. Kinderen krijgen een kaart vanaf 4 tot 18 jaar. Als uw kind 18 jaar is kan hij zelf een strippenkaart aanvragen.

4. Hoe lang is de strippenkaart geldig?

Elk jaar verstrekt de gemeente nieuwe strippenkaarten die geldig zijn voor 1 kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

5. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

U krijgt een schriftelijk besluit 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als het langer duurt informeren wij u daarover.

6. Mijn organisatie wil graag (meer informatie over) deelnemen aan de Sport- en Cultuurstrippenkaart.

Neem hiervoor contact op met de gemeente via het contactformulier.