Bijzondere bijstand, wijziging doorgeven

Ontvangt u bijzondere bijstand van de gemeente en verandert er iets aan uw persoonlijke situatie? Ontvangt u een hoger salaris of wordt uw dienstverband aangepast? Wijzigt er iets in uw gezinssituatie? Of gaat u bijvoorbeeld trouwen, scheiden of verhuizen? Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente via het Wijzigingsformulier bijzondere bijstand (pdf, 74 kB). Stuur het formulier met de bewijsstukken per post op naar de gemeente Hoorn. 

Voorkom schulden

Alle wijzigingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw bijzondere bijstand. Het kan zijn dat u te veel of te weinig bijstand ontvangt. Of dat u geen recht meer heeft op bijzondere bijstand. Ontvangt u meer geld dan waar u recht op heeft? Dan ontstaat er een schuld die u later moet terugbetalen.

Wijzigingsformulier verkorte aanvraag

Heeft u in de afgelopen 12 maanden bijzondere bijstand ontvangen en wilt u in ditzelfde jaar opnieuw bijzondere bijstand aanvragen? Dan kunt u een verkorte aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. U stuurt dan alleen dit wijzigingsformulier bij de verkorte aanvraag mee als er iets is gewijzigd in uw persoonlijke situatie.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.