Indirecte lozingen

Indirecte lozingen zijn lozingen van afvalwater of afvalstoffen die niet direct op het oppervlaktewater uitkomen. Denk aan een lozing die terecht komt in het riool. Soms zijn indirecte lozingen schadelijk voor de rioolwaterzuivering of voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Omgevingsvergunning voor indirecte lozingen

Voor indirecte lozingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het doel van de omgevingsvergunning is het beschermen van de werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Meer informatie over de aanvraag vindt u bij Omgevingsvergunning.

Vraag en antwoord

1. Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor indirecte lozingen nodig?

U heeft een omgevingsvergunning nodig in deze situaties:

 • Uw bedrijf of bedrijfsonderdeel loost meer dan 500 m3 per 24 uur.
 • Uw bedrijf of bedrijfsonderdeel valt onder een specifieke categorie, zoals:
  o petrochemische industrie
  o ertsverwerkende industrie
  o bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken
  o verf-, lak- en drukinktfabrieken
  o leerlooierijen
  o houtreinigingsbedrijven
  o motorrevisiebedrijven
  o bedrijven die hout impregneren

2. Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over mileu en afvalwater vindt u op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN).