Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Beschrijving

Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. Mag u stemmen, dan krijgt u (tenminste) eens in de vier jaar een oproep om te stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Medewetgeving en controle van het kabinet zijn belangrijke taken van de Tweede Kamer. De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Kijk voor meer informatie over verkiezingen op www.kiesraad.nl.

Uitslagen eerdere verkiezingen in Hoorn

Bekijk de uitslagen van eerdere verkiezingen in Hoorn.

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u:

 • Een stempas hebben
 • In ieder geval 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
 • Een identiteitsbewijs hebben (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer).

 

Vraag en antwoord


Stempas

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De stempassen worden eind februari per post thuisbezorgd.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Als u geen stempas heeft ontvangen, of u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor vanaf 27 februari een afspraak maken. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot uiterlijk 14 maart tot 12.00 uur.

Vandaag zijn de verkiezingen. Ik ben mijn stempas kwijt, kan ik nog stemmen?

U kunt niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan tot één dag voor de verkiezingsdag 12.00 uur aangevraagd worden.


Stembureau

Wat moet u meenemen om te stemmen?

1. Uw stempas
2. Een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer).

Wanneer zijn de stembureaus geopend?

De stembureaus openen op 15 maart 2017 om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Waar kan ik stemmen?

Kijk hier voor een overzicht van de stembureaus.

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem?

Als u door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kan stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een door uzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau. Wilt u dit bij binnenkomst aan de voorzitter van het stembureau melden? Want hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Bent u slecht ter been?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op het overzicht van de stembureaus staat welke stembureaus ook voor scootmobiels toegankelijk zijn.


Overige vragen

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Ja, dat kan op 2 manieren:

 1. Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Hoorn woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
 2. U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont maan wel een stempas heeft ontvangen. Of als u de stempas nog niet heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u downloaden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Bent u verhuisd?

Als u bent verhuisd voor 30 januari 2017 en u heeft dit voor 7 februari 2017 doorgegeven aan de gemeente Hoorn, dan ontvangt u de stempas op uw nieuwe adres. Na deze datum ontvangt u de stempas op uw oude adres. Is dit buiten Hoorn en wilt u wel in de gemeente Hoorn stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

 1. U kunt een schriftelijk verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier hiervoor kunt u downloaden. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen.
 2. U kunt vanaf 27 februari 2017 ook een afspraak maken. Neem dan uw stempas mee. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.


Buitenland

Stemmen als u in het buitenland verblijft.

Woont u in het buitenland?

Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Vanaf 6 maanden voor de dag van de verkiezing kunt u een registratieverzoek indienen. Via de website van de gemeente Den Haag kunt u zich registeren en de volledige informatie nalezen. Zorg dat de gemeente Den Haag deze registratie uiterlijk op 1 februari 2017 van u ontvangt. Na de registratie kunt u uw stem uitbrengen. Dat kan op verschillende manieren: door uw stem per post te versturen, door iemand anders voor u te laten stemmen, of door zelf in Nederland naar een stembureau te gaan.

Hoe weet u of u ingeschreven bent in Nederland?

Heeft u in Nederland gewoond? En heeft u uw verhuizing naar het buitenland doorgegeven aan de gemeente waar u als laatste woonde? Dan bent u niet meer ingeschreven in Nederland. Weet u niet meer of u uw verhuizing heeft doorgegeven? Neem dan contact op met de gemeente in Nederland waar u als laatste woonde, voordat u naar het buitenland verhuisde. Of kijk het zelf na op de website MijnOverheid met uw DigiD.

Bent u op 15 maart 2017 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie?

 

 1. U kunt iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Hoorn woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
 2. U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont maar wel een stempas heeft ontvangen. Of als u de stempas nog niet heeft ontvangen. De hiervoor benodigde formulieren kunt u downloaden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.
 3. Tevens kunt u ook zelf stemmen per brief. Hiervoor moet u een formulier downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. Het formulier moet uiterlijk 15 februari 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uitgebreidere informatie kunt u vinden via de website van de gemeente Den Haag

Informatie voor politieke partijen

Zijn er verkiezingsborden in Hoorn?

Ja, in plaats van de houten borden maakt Hoorn als proef gebruik van een nieuw soort verkiezingsborden, de zogenaamde trotters. Dit zijn duurzame tijdelijke verkiezingsborden met aan beide kanten een recyclebaar vinyl doek. Hierop staan de posters van de deelnemende politieke partijen geprint. Image Building is het bedrijf dat de verkiezingsborden maakt en levert.  Dit bedrijf heeft alle deelnemende politieke partijen gevraagd hun digitale campagneposters rechtstreeks bij hen aan te leveren . Bij vragen kunnen politieke partijen contact opnemen via verkiezingen@imagebuilding.com

Aanvragen

Voor een aantal zaken kunt u een afspraak maken:

Aanvraag stemmen bij volmacht
Met deze volmacht kunt u een ander voor u laten stemmen.

Aanvraag vervangende stempas
Voor het geval u ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of deze bent verloren.

Aanvraag kiezerpas
Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen.