Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart. In Hoorn doen 12 partijen mee. 

Op welke partijen kan ik stemmen? 

In Hoorn doen de volgende twaalf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde. Ondersteuningsverklaringen zijn nodig als een partij bijvoorbeeld voor het eerst deelneemt aan een verkiezing. Kijk voor meer informatie op de pagina Ondersteuningsverklaring afleggen.  

De burgemeester van Hoorn maakt het volgende bekend. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad van Hoorn plaatsvinden. Op die dag kunnen in het stadhuis bij het daar gevestigde centraal stembureau tussen 9.00 en 17.00 uur (op afspraak) lijsten van kandidaten (model H1) worden ingeleverd. De formulieren voor:

 • de lijsten van kandidaten (model H1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een
 • kandidatenlijst (model H3-1 )
 • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de
 • aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
 • (model H3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)

De partijmodules, waarin alle benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn opgenomen, kunnen worden gedownload via het programma OSV. Het programma is kosteloos te downloaden op de website van de Kiesraad.

Het goedgekeurde registratieverzoek van ÉénHoorn om mee te doen aan de verkiezingen vindt u op overheid.nl
Het goedgekeurde registratieverzoek van Sociaal Liberaal Democraten Hoorn om mee te doen aan de verkiezingen vindt u op overheid.nl
Het goedgekeurde registratieverzoek van Liberaal Hoorn om mee te doen aan de verkiezingen vindt u op overheid.nl.

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Hoorn maakt het volgende bekend:

Het centraal stembureau zal op 1 februari 2022 om 16.00 uur in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten onderzoeken. Eventuele verzuimen worden direct na afloop aan de inleveraar doorgegeven.

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur besluit het centraal stembureau in een openbare zitting over: 

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de kandidaten;
 • het handhaven van de aanduidingen boven de lijsten;
 • De nummering van de ingeleverde lijsten.

De openbare zitting zal plaatsvinden in de raadszaal van het stadhuis. Belangstellenden zijn welkom en worden verzocht de geldende coronaregels in acht te nemen.

Plaats: Hoorn
Datum: 20 januari 2022

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.