Wat als ik het niet eens ben met de beslissing op het bezwaarschrift?

U kunt dan beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Meer informatie vindt u op de pagina Beroep instellen.

Zie meer informatie bij Bezwaar maken