Energietoeslag

Het is mogelijk om een bijdrage in de energiekosten over 2023 aan te vragen: de energietoeslag. De energietoeslag is beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. De toeslag is bedoeld om deze inwoners financieel te ondersteunen. Daarom krijgen deze huishoudens via de gemeente een éénmalige energietoeslag over 2023. Dit is een bedrag van € 1.300.

Wie kan de toeslag aanvragen?

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen. De eenmalige energietoeslag kan worden aangevraagd tot 1 juni 2024. U voldoet aan de volgende voorwaarden:  

Over uzelf: 

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
 • U in 2023 21 jaar of ouder bent

Over uw woning: 

 • U woont in de gemeente Hoorn 
 • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam 
 • U woont in 2023 in een instelling (zorginstelling, verpleeghuis, beschermd of begeleid wonen) in de gemeente Hoorn en aantoonbaar energielasten hebt voor eigen rekening 

Over uw netto inkomen, dit was (in de maand november 2023) lager dan:

 • Alleenstaande (ouder): € 1.459,94
 • Getrouwd / samenwonend: € 2.085,62
 • Alleenstaand pensioengerechtigd: € 1.629,19
 • Getrouwd / samenwonend pensioengerechtigd: € 2.212,32

Deze bedragen zijn inclusief eventueel vakantiegeld

Wat telt mee als inkomen? 

 • Loon dat u krijgt van een werkgever. Dit is inclusief vakantiegeld. 
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit eigen bedrijf 
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie
 • Pensioen
 • Heeft u een partner/medebewoner(s)? Dan telt het inkomen van uw partner/medebewoner(s) ook mee

Het inkomen van medebewoners/kinderen die bij u wonen tot en met 20 jaar telt niet mee. Ook de toeslagen van de Belastingdienst en de Kinderbijslag van de SVB tellen niet mee. 

Aanvragen

U vraagt de energietoeslag aan via onderstaande knop. U kunt dit ook met uw DigiD doen. Woont u met meer dan twee personen van 21 jaar en ouder? Vul dan uw gegevens handmatig in zonder DigiD. 

Energietoeslag aanvragen

Heeft u moeite met het invullen van het digitale formulier? Dan kunt u bij ons een papieren versie opvragen. Bel 0229 25 22 00. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd per post of e-mail.

Wie hebben de energietoeslag al automatisch ontvangen?

De onderstaande groep huishoudens heeft de energietoeslag dit jaar automatisch vóór 1 december 2023 ontvangen. Zij hoeven geen aanvraag te doen. Dit gaat om huishoudens die op 1 oktober 2023: 

 • Algemene bijstand ontvangen
 • Een uitkering ontvangen op grond van de Bbz 2004, AIO, IOAW en IOAZ
 • In een schuldhulpverleningstraject, MSNP of WSNP zitten

Heeft u op 1 december 2023 geen energietoeslag ontvangen en valt u wel onder bovenstaande groep? Vraag dan de energietoeslag alsnog aan via de knop. 

Bent u na 1 oktober 2023 gebruik gaan maken van één van bovenstaande regelingen? Vraag dan de energietoeslag zelf aan.

Weet u niet zeker of u de energietoeslag kan ontvangen, maar heeft u wel ondersteuning nodig in verband met hoge energiekosten? Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Of heeft u schulden? Misschien kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor kosten. Kijk op de pagina Hulp bij rondkomen voor alle ondersteuning. Ook kunt u gratis hulp krijgen. Neem contact op met 1. Hoorn via 0229 25 22 00 of kom langs tijdens één van onze inloopspreekuren. Bekijk de dagen en tijden op de pagina Langskomen.  

Kijk voor slimme tips op website Duurzaam Hoorn.

Begin maart 2024 kunt u meedoen aan een actie om uw woning te verduurzamen. U krijgt dan een geldbedrag om uw vloer te isoleren of uw glas te vervangen voor betere isolatie. Uw woning moet wel een energielabel D, E, F of G hebben én in een bepaalde prijscategorie vallen. Wilt u op de hoogte blijven over deze actie en de voorwaarden?

Ja, houd mij via e-mail op de hoogte

Wat is de hoogte van de toeslag 2023?

€ 1.300.

Tot wanneer kan ik de toeslag aanvragen?

U kunt de toeslag tot 1 juni 2024 aanvragen. 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag?

We proberen binnen 8 weken te reageren op uw aanvraag. Door de grote hoeveelheid aanvragen, kan het soms langer duren voordat u een reactie ontvangt.

Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

Dit kan via het aanvraagformulier. Deze kan met DigiD worden ingevuld. U kunt een papieren versie aanvragen, bel 0229 25 22 00. U krijgt hem dan thuisgestuurd per post of e-mail.

Wanneer rekent de gemeente het inkomen van mijn partner mee?

Het inkomen van uw partner telt mee als:

 • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft of
 • u samenwoont op hetzelfde adres
  • én u samen een huishouden heeft
  • u ex-echtgenoten of ex-partner bent u samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag?

Stuur een kopie van onderstaande documenten mee met uw aanvraag:

 • Paspoort of identiteitsbewijs
 • Kopie bankpas of afschrift van de bankrekening waarop de toeslag gestort wordt
 • Loonspecificatie (bijvoorbeeld een loonstrook of salarisstrook) van de maand voorafgaand aan uw aanvraag. Ook van uw partner/medebewoner(s) van 18 jaar en ouder.
 • Eigendomsakte woning of huurovereenkomst. Zonder deze bijlage kunnen wij uw aanvraag niet verwerken

Hoe vaak kan ik een energietoeslag voor 2023 aanvragen?

De toeslag kan per huishouden één keer aangevraagd worden. 

Ik maak bij de gemeente en de overheid gebruik van meerdere regelingen. Waarom moet ik steeds dezelfde informatie meesturen?

Voor de diverse regelingen gelden andere voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld het vermogen zoals spaargeld dat bij de ene regeling wel meetelt, en bij de andere regeling niet. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er ondertussen veranderingen in uw leven zijn geweest waardoor u niet meer aan de voorwaarden voldoet bij het nieuwe jaar. Zoals een verhuizing, een scheiding of ander werk. Er is geen koppeling tussen de gegevens van de gemeente en de aanvragen van de Rijksoverheid / Belastingdienst. Dus daarom gaan die aanvragen apart. 

Ik heb vorig jaar de energietoeslag wel ontvangen, dit jaar niet. Hoe kan dat?

Vorig jaar was de nood hoog, werden de energiekosten ook extreem verhoogd en kwam dus deze regeling. In opdracht van de gemeenteraad is deze toen ruimhartiger toegekend, zoals ook voor de groep met een inkomen van 120%-150% van de bijstandsnorm.

Ik kom dit jaar niet in aanmerking, maar heb wel financiële zorgen. Waar kan ik terecht?

Heeft u geldzorgen, kunt u rekeningen niet (meer) op tijd betalen? Dan kan 1.Hoorn u hulp bieden om samen te zoeken naar een mogelijke oplossing. Wilt u iemand van 1.Hoorn persoonlijk spreken? Een vraag stellen of uw zorg over iemand anders uiten? Neem dan contact op met 1.Hoorn.

Wanneer hoor ik of ik de eenmalige energietoeslag van 2023 krijg?

De groep die automatisch de energietoeslag krijgt, ontvangt dit voor eind december 2023. Als u zelf de energietoeslag heeft aangevraagd, hoort u binnen 8 weken na uw aanvraag of u de energietoeslag krijgt. U krijgt daarover een brief thuis gestuurd. Heeft u niet alle bewijsstukken meegestuurd of heeft de gemeente meer informatie nodig? Dan wordt er contact met u opgenomen. Het is dan mogelijk dat u niet binnen 8 weken de toeslag ontvangt.

Controleert de gemeente mijn gegevens?

Ja, uw gegevens en bewijsstukken worden gecontroleerd. Dit gebeurt bij de aanvraag maar ook achteraf. Daarvoor mag de gemeente informatie opvragen bij andere organisaties en personen.

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn Identiteitsbewijs?

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Kan de energietoeslag gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die ik ontvang?

De energietoeslag is onbelast en daarom zijn er geen gevolgen voor de landelijke toeslagen zoals van de Belastingdienst.

Heb ik als student recht op energietoeslag?

Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering hebben géén recht op de energietoeslag 2023. Sommige studenten kunnen in het studiejaar 2023-2024 wél een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten van DUO ontvangen. Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt kijk dan op de website van DUO.

Het lukt mij niet om de aanvraag op de computer in te vullen. Hoe vraag ik dan energietoeslag aan?

U kunt telefonisch, 0229 25 22 00, een papieren formulier aanvragen. Daarnaast zijn er organisaties die u kosteloos kunnen helpen bij het invullen van het formulier:

 • Formulierenbrigade. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen en geven u uitleg bij het invullen van formulieren, op papier en op de computer. Ze kunnen ingewikkelde brieven of e-mails uitleggen. Het inloopspreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in de Centrale Bibliotheek Hoorn aan de Wisselstraat 8. Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in het Biebpunt in Wijkcentrum de Grote Waal, Grote Beer 3A. Kijk voor meer informatie op de website van de Formulierenbrigade West-Friesland.
 • Wijkinfopunten van Stichting Netwerk. De vrijwilligers in de wijkcentra helpen u graag bij uw post en administratie. Kom langs of bel 0229 21 25 87. Kijk voor meer informatie op de website van de Wijkinfopunten.
  • Spreekuren Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1: maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag van 9.45 tot 12.00 uur, woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
  • Spreekuren wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3: maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Vrijdag op afspraak. 
  • Spreekuren Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak
  • Spreekuren wijkcentrum de Huesmolen, de Huesmolen 60: maandag van 10.00 tot 12.00 uur
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.