Bestemmingsplan inzien

Een bestemminsplan inzien kan op drie manieren:

  1. Online via de gemeente Hoorn
  2. Online via www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Op papier in het stadhuis. Maak wel eerst een afspraak.

Het plan staat niet online wat nu?

Maak dan een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken in het stadhuis.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

Hierin staat of, waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden. Er staan regels in voor wonen, werken, wegen, winkels, bedrijven, groen, sport en water. Ook staan er regels in over het gebruik van panden en gronden. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Pand- en perceel informatie

Voor het opvragen van meer informatie over panden en percelen, kijk op de pagina Pand- en Perceel informatie.

Afspraak maken

 Als u een bestemmingsplan op het stadhuis wilt bekijken, moet u een afspraak maken.

Afspraak maken

Vraag en antwoord

1. Kan ik reageren op een bestemmingsplan?

Als een bestemmingsplan gewijzigd wordt, kunt u daarop reageren. Dit heet een inspraakreactie of een zienswijze. Als u een plan online bekijkt, staat daar hoe u kunt reageren

2. Waar kan ik een bestemmingsplan van een andere gemeente bekijken?

Alle beschikbare digitale bestemmingsplannen staan op de website  Ruimtelijke plannen

3. Ik kan een bestemmingplan niet vinden, wat moet ik nu doen?

Omdat nog niet alle plannen online staan, kan het gebeuren dat u een plan niet kunt vinden op de website. Die plannen kunt u op het stadhuis bekijken. Maak hiervoor eerst een afspraak.

4. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

De gemeente een ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt 6 weken ter inzage. De gemeente bericht hierover in het Westfries Weekblad en op de pagina Bekendmakingen. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail.

Na de 6 weken doen de burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad over hoe om te gaan met de eventuele zienswijzen. Verder adviseren ze over de vaststelling van het plan. De raad stelt het bestemmingsplan vast.

Daarna ligt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen mensen beroep indienen. Dat kunt u alleen doen als u eerder een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend. Mensen kunnen ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan alleen als er spoed bij is.

5. Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn pand?

Kijk op de pagina Planschadevergoeding aanvragen.